tiistai 5. helmikuuta 2013

Nuori valitse oikein

Tulevien viikkojen aikana monet nuoret asettavat askeleitaan tulevaisuuttaan varten. Perusopetuksen keväällä päättävät  pohdiskelevat parhaillaan, että mitä tämän jälkeen. Viimeistään talviloman jälkeen on aika tehdä valintoja oman tulevaisuuden osalta. Hakeutuuko lukioon, ammatilliseen koulutukseen vai perusopetuksen jälkeiseen lisäopetukseen tai ammatilliseen valmentavaan koulutukseen. Koulutusvaihtoehtoja löytyy useita, mutta miten jokainen nuori löytää oman paikkansa.

Nuoret tarvitsevat aikuisen tukea pohtiessaan omaa tulevaisuuden suuntaa. Perusopetuksen puolella opinto-ohjaaja on pystynyt tarjoamaan realistisen kuvan tarjolla olevasta koulutuksesta ja nuorella on mahdollisuus päästä tutustumaan häntä kiinnostaviin opintoihin. Tästä huolimatta kodin rooli tulevaisuuden valintoja tehdessä on kaikista tärkein. Nuoren ja vanhempien pitäisi löytää realistinen vaihtoehto tulevaisuuteen, suunta joka kiinnostaa ja josta on mahdollisuudet työllistyä tulevaisuudessa. On tärkeää löytää oma juttu, joka kiinnostaa seuraavat kolme vuotta ja jatko-opintoja silmällä pitäen monesti vielä pidempään. Suuri merkitys tulevaisuuden rakentamisessa on omalla historialla, sillä mitä on tehty tai jätetty tekemättä, tämä vaikuttaa merkittävästi valintojen toteutumiseen. Lukiokoulutuksen vaativuus ja ammatillisen koulutuksen suosio ovat asioita, joita kannattaa pohdiskella omia tavoitteita asetettaessa. Heikosti sujunut perusopetus on molempien opintojen aloittamisen kannalta suuri haaste. Ammatillisen koulutuksen osalta suosituimpien opintoalojen hakijamäärät ovat sellaisia, että heikolla perusopetuksen päättötodistuksella ei ole mahdollista päästä opiskelemaan kyseistä opintoalaa. Nämä faktat olisi hyvä ottaa huomioon jo jatkosuunnitelmia tehdessä. Aseta itsesi kokoiset tavoitteet.

Tulevaisuuden ennakoiminen on haastavaa, vaikkakin tätä kokoajan tehdään. Tällä hetkellä tekniikan aloista metalliala kaipaa kokoajan lisää työntekijöitä ja tämä trendi tulee jatkumaan myös tulevina vuosina alan ikärakenteen vuoksi. Palvelujen puolella kaupanala työllistää tasaisesti, myös sosiaalialan vetovoima jatkuu.  Tilastotiedon valossa Satakunnan suhdannekehitys on ollut positiivinen ja yritykset ovat edelleen palkanneet henkilökuntaa tasaisesti.

Tuleville vuosille sijoittuvat opetus- ja kulttuuriministeriön säästöt tulevat vaikuttamaan koulutuspaikkojen tarjontaan. Koulutuksenjärjestäjät joutuvat pohtimaan työelämälähtöisesti aloja, joille koulutustaan tulevaisuudessa painottavat. Toinen merkittävä muutos on opiskelijavalinnan uudistaminen toisen asteen koulutukseen hakeutumisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriövetoinen hankekokonaisuus konkretisoituu kevään 2014 yhteishaussa, jolloin opiskelijavalinta tulee suosimaan ensisijaisesti perusopetuksen päättäneitä sekä perusasteen jälkeistä tutkintoa ja koulutuspaikkaa vailla olevia hakijoita. Tämä muutos korostaa oikean opiskelupaikan löytymisen merkitystä, koska tulevaisuudessa opintojen keskeyttämisen jälkeen uuden opiskelupaikan saaminen voi olla haastavaa.

Nuori, pohdi tarkkaan omaa suuntaasi ja tarkastele vaihtoehtoja pitkällä aikavälillä. Keskeisintä on löytää oma itseä kiinnostava ala, jonka parissa jaksat viedä opinnot läpi. Hyvin suoritetut opinnot ovat monelle suora väylä työelämään. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti